Swahili na Waswahili

Swahili na Waswahili
Swahili na Waswahili,Pamoja Daima!!

Sunday, 14 September 2014

Worshiping YouGod is fighting for us, pushing back the darkness, - Deluge!!!!!!!


Wapendwa;Natumaini Jumapili hii inaendelea vyema,Iwe yenye Baraka,Amani,Upendo,Imani,Haki na Hekima.....

Kama vile Ibrahim alivyomwamini Mungu akahesabiwa haki....

Neno La Leo;Wagalatia;3:1-29
Fahamu basi,Ya kuwa  wale walio wa imani, hao ndio wana wa Ibrahimu....








"Swahili Na Waswahili" Pamoja Daima.

Thursday, 11 September 2014

Jikoni Leo;How to cookUgali[Tanzania/Kenya]Sadza[Zimbabwe]Nshima[Zambia/Malawi]Pap[SouthAfrica]Fufu [West Africa].......

Waungwana;"Jikoni Leo" ni Ugali kwa sisi Waswahili tunaita hivyo..kila watu wanajina lao...kikubwa mlo!!!!!!
Nafikiri ni chakula kinacholiwa na Wa-Afrika/sehemu kubwa Afrika.. kama siyo wote...wapo wale wasioupenda tuu lakini wanaujua..hata kwetu wapo.
Kuna wanaosema Ugali wa Ng'ambo hauivi vizuri,haunogi.....,pia kuna wanaosema Ugali wa majiko haya ya Umeme,gesi na....haunogi/hauivi vyema....Ugali mtamu na kuiva vyema ule wakupikia Kuni,Mkaa...



to cook sadza

Mbira JunctionMbira Junction
Thanks

Pia watoto wengi wanaoishi Ng'ambo hawapendi Ugali..Sababu ni nini?

Je watoto wako wanapenda Ugali?


Pia watu wengine wanaoshi Ng'ambo wanapika Ugali mwingi na kuweka kwenye Fridge/ Freezer..ili akihitaji anapasha tuu..vipi hii wewe unaweza?

Ugali unamboga zake....
Ugali unaupishi wake...usiwe na mabuja,vidongevidonge...

Lakini kila kitu kisizidi,kikizidi hakinogi..basi si kila siku Ugali.

Asante;Tanzania na da'

 


Zimbabwe;Thanks


Tahanks;
AfricaCookingChannel

"Swahili Na Waswahili"Pamoja Daima.

Mitindo Afrika;Asili Ya Kanga

 



Shukrani;qtvkenya
"Swahili Na Waswahili"Pamoja Daima.

Monday, 1 September 2014

Jikoni Leo na Mswahili;Da'Stella Adhiambo-Harris-Chicken Kebabs (Mishkaki ya kuku). Potato Bhajia (Gluten-free)



This style of chicken kabobs is popular in Kenya and Tanzania,where it is known by it's Swahili name,"Mishkaki ya kuku", which loosely translates to skewered chicken. These are tender, juicy,delicious and aromatic! They can be eaten as an appetizer or served on a bed of any rice dish as a meal. These are always a hit at my home whenever we have friends over for a barbecue. So feel free to impress your company at your next barbecue or tailgating party with these kebabs.This is a make-ahead dish, but the finished product will make it look like you slaved in the kitchen for hours ;)

SERVING SIZE:

This recipe feeds 4. It can be doubled depending on the size of the group you are feeding.

SPECIAL EQUIPMENT:

-Bamboo or metal skewers. If using bamboo skewers, completely submerge in water and soak for at least 3 hours (This will ensure that whatever part of the skewer is exposed to the heat does not burn).
-Grill brush or pastry brush to brush oil onto the kebabs as they cook.

***You will need to marinate your chicken before skewering and cooking it. The marination needs to take place for a minimum of three hours for the chicken to tenderize and take in the flavors of the spices. For best results,marinate overnight.***


INGREDIENTS:

-1 1/2 Lbs boneless, skinless chicken breast (cut into bite-size cubes).
-3 tablespoons plain, full-fat yogurt (I use Dannon).
-1 teaspoon ginger paste.
-1 teaspoon garlic paste.
-1 teaspoon red chili that has been pureed in a blender. I used 1/2 of a habanero pepper, that I seeded and mashed into a paste to cut down on the heat. (Note: If you leave the seeds in the pepper, the food will be very hot. So only leave it in if you like your food very hot).
-1 teaspoon corriander powder.
-1 teaspoon cumin powder.
-1 teaspoon ground cinnamon.
-1/2 teaspoon cayenne pepper (if you like your food hot,you can use 1 teaspoon).
-1/2 teaspoon of salt ( I use Kosher salt).
-2 tablespoons of fresh lemon juice.
-2 tablespoons of pure vegetable oil (I use Canola).

FOR GARNISHING:

-1 cubed red bell pepper.
-1 cubed green bell pepper.
-1 onion, cubed.

 

A bhajia is a very popular East African snack that has it's origins in India. It is a kind of fritter, with several variants. In India, they are called, "bhaji". In Kenya, they are usually served with a cold refreshing drink. I would in fact dare say that an ice-cold Coca-Cola and a bhajia are a match made in flavor heaven! This recipe consists of thinly sliced potatoes incorporated into a thick batter made from rice and gram flour (chickpea flour), spices and herbs, then fried until golden. They may be served with a side of salad and slice of lemon, with mango chutney or tamarind dipping sauce.

 Thanks/Shukrani;Da'Stella Adhiambo-Harris..!!!!!!
   Kuona na kujifunza zaidi mfuate huku;Stella Adhiambo-Harris   na http://www.stellasmeza.blogspot.co.uk/

"Swahili Na Waswahili"Pamoja sana.

Sunday, 31 August 2014

Natumaini JumaPili Inaendelea Vyema;Burudani-Jamaican Gospel...!!!!!!

Wapendwa;Nimatumaini yangu Jumapili ilikuwa/inaendelea Vyema,Indelee kuwa na Amani,Upendo,Unyenyekuvu,Furaha na Upole kiasi....



Basi ,mimi Paulo mwenyewe nawasihi kwa upole na utaratibu wa Kristo;mimi niliye mnyenyekevu nikiwapo pamoja nanyi,bali nipokuwapo ni mwenye ujasiri kwenu;2;Naam, naomba kwamba nikiwapo, nisiwe na ujasiri kwa uthabiti ambao nahesabu kuwa nao juu ya wale wanaodhani ya kuwa sisi tunaenenda kwa jinsi ya kimwili 3; Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili; 4;[Maana silaha za vita vyetu  si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome;]
Neno La Leo;2Wakorintho 10:1-18
5;Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka, kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukitekanyara kila fikira ipate kumtii Kristo 6;Tena  tukiwa tayari kupatiliza maasi yote, kutii kwenu kutakapotimia. 7;Yaangalieni yaliyo mbele ya macho yenu.Mtu akijitumainia mwenyewe yakuwa ni mtu wa Kristo, na afikiri hivi pia nafsini mwake,Ya kwamba kama yeye alivyo mtu wa Kristo,vivyo hivyo sisi 8;Maana, ninapojisifu zaidi kidogo kwa ajili ya mamlaka yenu,[tuliyopewa na Bwana,tupate kuwajenga wala si kuwaangusha],sitatahayarika; 9;Nisije nikaonekana kana kwamba nataka kuwaogofya kwa  nyaraka zangu.......................

17;Lakini, yeye ajisifuye, na ajisifu katika Bwana. 18;Maana mtu mwenye kukubaliwa si yeye ajisifuye, bali yeye asifuwaye na Bwana.









"Swahili Na Waswahili"Mbarikiwe wote.

Wednesday, 27 August 2014

Wanawake Na Mitindo;[Natural Hair]Nywele zisisowekwa dawa[Chukuchuku]

Waungwa;Wanawake na Urembo,Mitindo..Sikuhizi Wanawake/Kinadada wengi wameamua kurudi/kubaki kwenye Nywele zao za Asili... [Chukuchuku]Wengine hawaweki Dawa wala kusukia Nywele Bandia.Na wengine wanaongezea "Madoido"   kidogo ili kupendezesha Nywele hizo, Wengine wanasuka na kuongezea nywele bandia kidogo lakini hawaendi mbali saana na mitindo ya Kizamani/yakina Mama..Lakini wote wanapendeza tuu..

Jee wewe ni mpenzi wa mitindo hii?
Jee ni kuishiwa/kukosa ubunifu wa mitindo mipya?

Jee kuchoshwa na Mitindo hiyo au kuna/ina  Madhara kiafya?







kwa mitindo na Urembo zaidi tufuate huku;http://mitindoafrica-abroad.blogspot.co.uk/
 "Swahili Na Waswahili" Pamoja Daima

Sunday, 24 August 2014

Tumalizie JumaPili hii Kwa Amani na Baraka;Burudani-Angalia baba,Pamoja na Wewe-Elisha Muliri!!!!!!!

Natumaini Jumjapili hii ilikuwa Njema,Mungu azidi Kuwabariki,Kuwa na Imani,Kusifu,Kuabudu,Kushukuru na Kutukuza...
Akaanza kufundisha tena kando ya bahari.Wakamkusanyikia mkutano mkubwa mno,hata yeye akapanda chomboni, akakaa baharini,mkutano wote ulikuwako juu ya nchi kavu kando ya bahari.2;Akawafundisha mambo mengi kwa mifano,akawaambia katika mafundisho yake.
Neno La Leo;Marko Mtakatifu4:1-40
3;Sikilizeni;Tazama mpanzi alitoka kwenda kupanda;4;Ikawa alipokuwa akipanda, Mbegu nyingine  ilianguka kando ya njia, wakaja ndege wakaila.5;Nyingine ikaanguka penye mwamba,Pasipokuwa na udongo mwingi,;Mara ikaota kwakuwa na udongo hapa;6;Hata jua lilipozuka iliungua, na kwa kuwa haina mizizi ikanyauka.7;Nyingine ikaanguka penye miiba;Ile miiba ikamea ikaisonga, isizae matunda.8;Nyingine zikaanguka penye udongo ulio  mzuri,zikazaa matunda,Zikimea na kukua, na  kuzaa, moja thelathini, moja sitini, na moja mia.9;Akasema, Aliye na masikio ya kusikilia, na asikie.


Mfano Wa Mpanzi:1-9


Shabaha Ya Mifano:10-13[Mat13:10-17[Luka:8:9-10]


Yesu anafafanua mfano wa Mpanzi:13-20[Mat 13:18-23][Luka 8:11-15]

Taa iliyofunikwa:21-25[Luka 8:16-18]

Mfano wa Mbegu inayoota:26-29

Mfano wa Mbegu ya Haradali:30-34[Mat 13:31-32,34][Luka 13:18-19]


Yesu anaamuru dhoruba itulie:35-40[Mat 8:23-27][Luka 8:22-25]




"Swahili Na Waswahili" Mbarikiwe Sana.